Marcel Dassen Coachen

'De kracht van authenticiteit'

Ontdek de intenties achter jouw gedrag

| Geen reacties

Ontdek de intenties achter jouw gedrag, want ze kunnen gewenste of niet gewenste effecten veroorzaken. Hoe zeer ben jij je bewust van de intenties achter jouw gedrag? Feedback uit jouw omgeving kan wel eens stof tot nadenken geven over hoe zuiver jouw intenties waren. De perceptie van de ander kan haaks staan op jouw intentie en in lijn zijn met jouw gedrag. Wat ga jij dan aanpassen? Jouw gedrag of de intentie die er achter zit?

Als je iets belangrijk vindt en jouw gedrag sluit daarop aan dan geeft het een versterkend effect op datgene wat je belangrijk vindt. Bijvoorbeeld respect en respectvol gedrag, dankbaarheid en dankbaarheid tonen en eerlijkheid en …. Vul dit zelf in wat voor gedrag er hoort bij eerlijk zijn. Eigenlijk versterkt gedrag eerlijkheid als we altijd eerlijk zijn naar ons zelf en naar anderen toe. Zoals jezelf weet is de praktijk vele malen weerbarstiger.

Een burgemeester liet zich een keer ontvallen dat de waarheid rekbaar is en uit de praktijk bleek dat met name zijn eerlijkheid rekbaar was. Hoe rekbaar zijn jouw normen en waarden? Waar ligt voor jou de balans volgens de menselijke maat? Wanneer spreken we van normvervaging en wanneer van tolerantie? Ik hanteer hierin een scherpe grens: “Heeft iemand negatieve effecten van mijn gedrag, ja of nee?” Dit houdt in de praktijk in om jezelf regelmatig een spiegel voor te houden.

Een collega of familielid worstelt met een probleem. Wat zou jij doen? Elke keuze die je hierin maakt, veroorzaakt effecten. Wat is jouw intentie en waarom? We helpen zo graag anderen en zoeken zelf niet zo snel hulp? Hoe zou dit toch komen? Wat is jouw intentie om te helpen of om hulp te zoeken?

“Dit lukt niet, wil je me helpen?” “Ik zie waarom het je niet lukt, je snapt er ook werkelijk niets van.” Een voorbeeld waarbij het hulpvaardig gedrag niet gelijk met open armen wordt ontvangen. Je kunt het gedrag in een subtielere vorm gieten, maar of dit beter werkt valt te betwijfelen. “Dit lukt niet, wil je me helpen?” “Ik doe het wel, want ik ben hier veel handiger in en doe dit veel sneller.” Wat is de ware intentie om te helpen? Geeft het jezelf of de ander een goed gevoel door te laten zien hoe handig je bent?

Hoe gevoelig of beïnvloedbaar is jouw intentie door jouw gemoedstoestand of de invloed van jouw omgeving? “Ik heb al zo weinig energie en nu moet ik ook nog gaan helpen.” “Waarom help je die man niet en sta je aan de kant niets te doen?” Of andersom. “Ik heb al zo weinig energie en waarom helpt niemand mij?” “Ze zitten de hele tijd te kletsen en zouden mij daarvan in plaats kunnen helpen!” Hoe ‘zuiver’ zijn deze intenties en wat zijn daarvan de effecten in de praktijk?

Wat zijn jouw intenties om het gedrag van anderen te beïnvloeden of zelfs te willen veranderen? Wat wordt er in jou geraakt om te willen beïnvloeden of het gedrag van anderen te willen veranderen? Je brengt iets in beweging en weet je wat er zo bijzonder is aan het steentje dat in het water kringen veroorzaakt? De synchroniciteit. De cirkelvormige golven gaan alle kanten op in hetzelfde tempo. De effecten van jouw gedrag kennen dezelfde synchroniciteit en de resonantie in jouw omgeving bepaalt hoe groot de cirkels worden. Dit geldt zowel voor gewenste als ongewenste effecten.

Dwing je anderen te stoppen met dwingen? Schreeuw je om het schreeuwen te laten stoppen? Word je dominant bij dominante mensen? Wat resoneert er in jou? Dwing je anderen en erger je je als je ziet dat anderen dwingen? Schreeuw jezelf makkelijk, maar vind je het vreselijk als anderen schreeuwen? Het is net als een wind laten, het lucht op als je het zelf doet, maar je haalt je neus op als het een ander doet. Jij wilt toch anderen niet belasten met waar jij last van hebt! Geldt dit ook voor de manier hoe jij dit doet en wat zegt dit weer over jouw ware intentie?

Ontdek de synchroniciteit om je heen waarin er iets wel of niet in je resoneert. Waardoor resoneert iets in jou in wat je om je heen ziet? Hoeveel durf je te herkennen in jezelf in het gedrag dat je ziet bij iemand anders? Ontdek hoe je de resonantie van ongewenst gedrag in jezelf dempt en wat daarvan het effect is op anderen. Ontdek hoe je de resonantie van gewenst gedrag in jezelf versterkt en wat daarvan het effect is op anderen.

Begrip helpt om de resonantie van ongewenst gedrag in jezelf te dempen. Begrip voor jezelf, anderen en de situatie. Laat ze alle drie synchroon lopen met de resonantie van begrip in en voor jezelf. Via begrip beland je al snel bij wat je nodig het. Jouw intentie is niet dat je dit met dwingen, schreeuwen of dominant gedrag wilt bereiken. Wat heb jij nodig om niet te dwingen, te schreeuwen of dominant te zijn? Zie je hierin een stukje onmacht in jezelf en dat anderen dit ook doen vanuit onmacht?

Ontdek voordat je reageert welke waarden voor jouw belangrijk zijn. Gedrag dat aansluit op belangrijke waarden trekt grote kringen en resoneert vooral bij degenen die deze waarde ook in zichzelf herkennen. Ruimte geven is voor mij belangrijk en ik wil jou de ruimte geven om na te denken of er alternatieven zijn voor hoe jij dit nu aanpakt in plaats van te dwingen. Pas dit voor jezelf toe op de andere voorbeelden van schreeuwen en dominant gedrag om hiermee te oefenen als jij dit wilt.

Wie de waarheid zoekt kan in zijn zoektocht blind zijn voor de negatieve effecten die deze zoektocht veroorzaakt op anderen. Misschien is dit handiger om te zeggen dan dat de waarheid rekbaar is. Kortom wat zijn jouw intenties en verwachtingen? Hoe zorg jij er voor dat jouw intenties, gedrag en verwachtingen op één lijn zitten?

Het podium is aan jou! 

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.