Marcel Dassen Coachen

'De kracht van authenticiteit'

Religies en interne kompas of de noodzaak van geloof in autonomie

| Geen reacties

Religies en wat is de invloed daarvan op jouw interne kompas? Een blog met een missie om het geloof in jezelf te versterken waarbij een sterk ontwikkelde autonomie noodzakelijk is. Religies zijn maakbaar omdat ze door mensen zijn bedacht, want anders waren ze niet zo divers. Laat je niet beheersen en blijf dicht bij jezelf. Erken de mens als mens.

Laten we beginnen met de basis als vertrekpunt. De basis dat ons brein en lichaam zo door de evolutie is gevormd om te kunnen overleven als groep. Eerlijkheid is in onze genen voorgeprogrammeerd omdat deze waarde de groep sterk houdt. Oneerlijkheid ondermijnt het groepsbelang dat zwaarder weegt dan het individueel belang. Oneerlijkheid zorgt voor ongelijkwaardigheid en wantrouwen. Hoe kan je anders als groep overleven als je elkaar niet vertrouwt en als je de zwakste schakel als minderwaardig ziet? Iedereen in zijn kracht zetten, maakt de groep sterker.

Tien tot vijftienduizend jaar geleden ontdekte een aantal mensen de kunst van het verbouwen van voedsel op eigen grond. Grond als bezit en de eerste vorm van ongelijkheid was geboren. Je kon het overdragen aan je kinderen waardoor het bezit en de ongelijkheid groter werd. Nederzettingen groeiden uit tot dorpjes en dorpen werden steden terwijl het menselijke brein niet meer dan 150 personen als groep aankan. Hoe hou je zulke groepen mensen bij elkaar waarin ongelijkheid een feit is?

Wat is een deugd en wat is een zonde? Hoe je met goed en fout als externe kompas een samenleving op een stabiele wijze met elkaar laat samenleven. Religie als instrument om de mens zijn dierlijke instincten te kunnen beteugelen. Inmiddels kennen we 4200 religies en spirituele stromingen. Religies die voor orde en een overzichtelijke maatschappij zorgen. Is God wat de mens er van heeft gemaakt of is God in ieder geval niet wat de mens er van heeft gemaakt als er zoveel religies zijn?

Hoeveel leed is er veroorzaakt onder de noemer van religies door verschil te maken tussen gelovigen en ongelovigen? Zowel klein als groot leed. Een cultuur opbouwen door opgelegde normen en waarden te beschrijven in de heilige boeken in wat goed en fout is. Gelden deze normen en waarden alleen voor gelovigen of ook voor ongelovigen? Of vervangt religie slechts de ontstane ongelijkheid in bezit met ongelijkheid tussen gelovigen en ongelovigen.

Het er- of ontkennen van een eigen wil door religie heeft effect op het potentieel van mensen? Was je jouw handen in onschuld door elke keer boete te doen? Accepteer je jouw lot omdat alles al is vastgelegd? Hoe bestrijdt je dan een pandemie als Corona? Besmet je jouw medemens niet op basis van naastenliefde of belast je een hele maatschappij omdat alles al is vastgelegd. Als je naar de vaccinatiebereidheid kijkt bij de strengere religies in Nederland, zijn de toekomstige besmettingshaarden eenvoudig te voorspellen. Niet omdat alles al is vastgelegd.

Blijkbaar hebben leden van een religie toch een eigen wil door zich te verzetten tegen opgelegde wet- en regelgeving. Het is toch op zijn minst opvallend dat vormen van drugscriminaliteit, belastingontduiking en misbruik van kinderen überhaupt kan plaatsvinden bij religieuzen. Is het Gods wil om oneerlijk te zijn?

Wat gebeurt er met kinderen waarvan de ouders bepaalden dat ze deel gingen uitmaken van een religie? Leren zij keuzes maken door hun religie of leren zij een eigen interne kompas te ontwikkelen op basis van universele waarden van het leven. Er zijn heel wat universele waarden die je terugziet in religies. De crux zit hem juist er in of je in jouw universele waarden in- of extrinsiek bent gemotiveerd.

Ervaar het zelf in dit voorbeeld of je in- of extrinsiek bent gemotiveerd: Wat is er nu zo moeilijk aan om je aan de maximumsnelheid te houden in het verkeer? Bepaal jij dit zelf of accepteer je dat dit voor jou is bepaald? Dit is gelijk het punt waar het vaker misgaat bij jongeren uit religieuze families. De ‘vrije wil’ om je af te zetten tegen opgelegde wet- en regelgeving terwijl de statistieken er niet om liegen. De factor neemt exponentieel toe om betrokken te raken bij een verkeersongeluk, zodra je steeds meer en vaker afwijkt van de maximumsnelheid. Is dit Gods wil of gewoon een simpel rekensommetje? Waar is dan hun interne kompas gebleven en hoe zit dit bij jou? Jij bepaalt met jouw voet op het gaspedaal en niemand anders! 

Sociale verantwoordelijkheid, voorzichtigheid en zelfbeheersing zijn universele waarden. Als je hierin intrinsiek gemotiveerd bent, hoe moeilijk is het dan nog om je aan de maximumsnelheid te houden in het verkeer? Om dit te kunnen verinnerlijken en geloofwaardig uit te dragen, verlangt dit wel een ontwikkeling in jouw autonomie. Autonomie is om in een afhankelijke positie te kunnen kiezen wat jij belangrijk vindt. 

Hoe kan iemand keuzes maken als hij of zij nooit geleerd heeft om zelf verantwoordelijkheid te nemen van de effecten van die keuzes? Verkeerde keuzes kunnen schade veroorzaken. Verdiep je  in mogelijke effecten van jouw keuzes in plaats van je te verschuilen achter waar religies voor staan. Het zijn jouw handen en voeten die jouw gedachten in daden omzetten. Je bent geen marionet en leer verantwoordelijke keuzes te maken. 

Hiermee belanden we weer aan het begin van deze blog. Wat jij belangrijk vindt, gaat dit ten koste van de groep of maakt dit de groep sterker? Prosociaal en sociale intelligentie zijn universele waarden? Kan je deze waarden als religie opleggen aan jouw gelovigen? Blijkbaar statistisch gezien niet en geven de cijfers van drugscriminaliteit, belastingontduiking en misbruik van kinderen een ander beeld. Wat gebeurde er met de interne kompas van al die religieuze gelovige mensen?

Universele waarden wil zeggen dat we dit over de hele wereld belangrijk vinden, ongeacht cultuur of religie. Deze keuzes heeft het merendeel van de bevolking blijkbaar gemaakt uit vrije wil, ongeacht cultuur of religie. Het merendeel ziet openheid en leren als universele waarden en niet boeten doen en je handen in onschuld wassen.

Geloof in jezelf door te leren van jouw fouten en maximaal gebruik te maken van jouw potentieel. Door oprecht en eerlijk te zijn, maak je de wereld om je heen een stukje beter. Geloof jij in een externe kompas die het volk dom en bang houdt om meer macht op jou uit te oefenen? Wijsheid en moed zijn universele waarden die jouw autonomie versterken. Waarin geloof jij? Hoe wil jij eeuwig worden herinnerd? Voor al het goeds of alle ellende die je hebt veroorzaakt tijdens jouw tijd hier op aarde?

Het podium is aan jou!

Kijk ook eens op interessante boeken!

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.